TINOVUL COSNEI – DESCRIERE GENERALA


Situl reprezintă o zonă montană cu pajiști naturale, turbării active, păduri de conifere și terenuri arabile (încadrată în bioregiunea alpină, la poalele estice ale Munților Bârgăului, unitate de relief a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali, în Depresiunea Dornelor); ce conservă habitate naturale de tip: Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccino-Piceetea), Turbării active și Turbării cu vegetație forestieră și protejează arboret cu specii predominante de molid (Picea abies) și pin de pădure (Pinus sylvestris).

La baza desemnării sitului se află câteva specii de plante enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, printre care: curechi de munte (Ligularia sibirica), roua cerului (Drosera rotundifolia, specie insectofagă) sau ruginare (Andromeda polifolia)

 

MONUMENTE SI ATRACTII TURISTICE

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Poiana Stampei, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
Casa Gavril Candrea din satul Dorna Candrenilor, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric.
Rezervațiile naturale: Doisprezece Apostoli, arie protejată de tip geologic (declarată monument al naturii) situată pe teritoriul administrativ al comunei Dorna Candrenilor și Tinovul Poiana Stampei.

premium wordpress themes mobilier scolar realizare website salon epilare iasi hormigon impreso madrid hormigon impreso zaragoza hormigon pulido toledo experto reformas madrid transport persoane germania romania